Termeni și condiții

1. Proprietatea intelectuală

Continutul acestui website reprezintă proprietatea S.C. CISEROM S.A. şi este protejat de lege. Utilizarea textelor cuprinse în website-ul societăţii, a designului, a imaginilor publicate pe website, a layout-ului este permisă doar în cazurile în care sunt respectate condiţiile de folosire a acestuia simultan, respectiv:

  • Documentele descărcate vor fi folosite doar pentru uzul personal şi necomercial al utilizatorului.
  • Informaţiile şi documentele descărcate nu vor fi modificate de către utilizator.
  • Orice copie a elementelor de website trebuie să conţină menţiunea de copyright.

Orice încălcare a termenilor mai sus menţionaţi constituie o încălcare a termenilor şi condiţiilor de accesare a site-ului şi este sancţionată de către legislaţia românească.
Societatea acţionează în sensul folosirii în condiţii de legalitate şi normalitate a site-ului şi depune diligenţele pentru respectarea condiţiilor de legalitate a folosirii site-ului atenţionând utilizatorii că nimic din conţinutul site-ului nu poate fi interpretat ca oferind utilizatorului un drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinutului acestuia.

Utilizatorii nu au dreptul să modifice conţinutul prezentului website şi nu au dreptul să includă informaţiile conţinute de acesta în conţinutul altor lucrări sau să copieze acest conţinut în scopuri comerciale.

Toate mărcile sau denumirile de produse comercializate de către societate sunt proprietatea acesteia sau a colaboratorilor acesteia şi folosirea acestora este interzisă terţilor care nu posedă licenţă acordată de către societate.

2. Utilizarea datelor personale

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC CISEROM SA este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr 28888
Societatea prelucreaza date cu caracter personal conform cerintelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,societatea luind masurile necesare de siguranta ,si utilizeaza datele utilizatorilor obtinute numai pentru scopurile specificate .Datele ce urmeaza a fi prelucrate sint :numele ,adresa ,nr telefon ,adresa de e-mail.Societatea va putea selecta si stoca aceste informatii in forma electronica pe durata de desfasurare a activitatii ,pina la realizarea obiectivului sau exercitarea dreptului de opozitie solicitat de utilizator conform legislatiei in vigoare.
Prin completarea şi accesarea paginilor de website, utilizatorii îşi dau consimţământul asupra prelucrării datelor personale în vederea realizării obiectivelor înscrise în website în legătură cu formularul accesat.
Scopul colectarii datelor este :evaluarea produselor si serviciilor oferite ,informarea utilizatorilor privind situatia contului ,informarea utilizatorilor /clientilor privind evolutia si starea comenzilor ,pentru reclama, marketing si publicitate,notificarea utilizatorilor privind ofertele curente ,prin newsletter,felicitari sau mesaje speciale,concursuri.
Societatea nu va dezvalui nici un fel de informatie despre utilizatorii site -ului sau ,fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta,in acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege catre institutiile abilitate ale statului ,in baza si limitele prevederilor legale.
Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa : SC CISEROM SA ,Municipiul Sebes ,Str Dorin Pavel nr 78,Jud Alba cod 515800 ,societatea urmind a lua masurile legale ce se impun .
Optarea pentru abonarea la newsletter implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre SC CISEROM SA. Abonarea la newsletter se poate realza in momentul crearii contului pe site sau ulterior prin introducerea adresei de e-mail in casuta Subscribe prezenta in meniul site-ului.
Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletterului cind nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal - prin bifarea optiunii „Dezabonare”
Masurile de securitate sint astfel stabilite astfel incit sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate ,acestea incluzind proceduri de lucru si politici aplicate salariatilor inclusiv proceduri de audit si control .

3. Dispute si conflicte

Orice acces neautorizat şi frauda asupra site-ului va fi raportată autorităţilor competente. În cazul unui conflict apărut între societate şi utilizatori se va încerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă intre cele două părţi iar în cazul în care acest aspect nu este posibil, se va proceda la soluţionarea conflictelor de către instanţa competentă de la domiciliul societăţii.
Orice litigiu direct sau indirect în legătură cu website-ul este sub incidenţa legislaţiei româneşti.
Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica parţial sau în întregime actualizarea sau încetarea conţinutul prezentului site în orice moment iar utilizarea website-ului după acest moment implică consimţământul utilizatorilor faţă de termenii şi clauzele modificate.